REFERAT

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 4/2016-17

 

Dato:

20. september 2016 kl. 19.30

Møte nr:

4 i styreperiode 2016/17

Sted:

Hos Bente, 6B

Tilstede:

Trine, Jan Ove, Knut Bjarne, Bente, Katinka

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Godkjenning av referat fra styremøte 23. august 2016

Referatet ble godkjent.

 

«Kampanjen» for å rette oppmerksomhet mot parkering (sak 1 fra styremøte 23. august) utsettes til dugnadsuken.

 

 

SAK 2

Leder trekker seg

Jan Ove trekker seg som leder av private årsaker, og deltok på styremøtet for å informerer styret om status i diverse saker. Han vil sende beskjed til valgkomiteen, regnskapsfører og web-ansvarlig.

Knut Bjarne er nestleder og kasserer, og overtar heretter ansvaret for kontakten med regnskapsbyrået.

Bente er sekretær og overtar kontakten med beboerne + web-ansvarlig.

 

Det må sendes ut mail til beboerne om at leder går ut av styret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bente.

SAK 3

Drenering veier/stier

Ivar Jordbruen har sagt seg villig til å bistå styret. Trine får ansvaret for saken og de to ser nå på rapporten som beskriver behovet for oppgradering, og så innhenter de pristilbud. Vi skal gjøre arbeid for inntil kr 150.000 denne høsten.

 

 

Trine er styrets ansvarlige for oppgaven.

SAK 4

Økonomi og regnskapet

Det er mye arbeid med å følge opp regnskapsbyrået, og vi er ikke helt fornøyd. Styret vil følge opp dette.

 

Styret må følge opp sak 10 fra forrige møte. Kvartalsavgiften må justeres opp i 4. kvartal. På tidligere fakturaer er det fakturert for lite og det må faktureres kr 400 ekstra per enhet.

 

Styret må sende ut en epost til beboerne som forklarer situasjonen før faktura 4. kvartal kommer ut.

 

 

Knut Bjarne kontakter regnskapsbyrået og følger opp sakene rundt økonomi.

 

 

 

Bente informerer beboerne så snart Knut Bjarne gir klarsignal.

 

SAK 5

 

 

Dugnad høsten 2016

Tirsdag 11. oktober – Kathinka er ansvarlig – hun skaffer inn en medansvarlig om hun ønsker det. Bente kommer også.

Onsdag 12. oktober – Knut Bjarne og Bente ansvarlig.

 

Styret kontakter Johnny Knestang i 32B om en skisse til ny trapp ved hus 8 + prisoverslag. Det er mulig at ny trapp må utsettes til dugnad våren 2017.

 

Styret går en trefellingsrunde 25/9. Arnfinn Stubrud vil felle trær før dugnaden.

 

Informasjonsmail sendes ut til beboerne og velferdskomiteen om at det er dugnad.

 

I tillegg til dugnadsoppgavene i sak 7 på forrige møte, så vil vi gjerne male veggene i lekehuset. Vi kan bruke inntil kr 1500. Beising utsettes til vårdugnad.

 

Styret vil foreslå at dokkehuset rustes opp med litt mer innredning mm til neste år. Vi vil også forsøke å holde dokkehuset åpent i vinter.

 

 

 

 

 

 

Katinka.

 

 

 

 

 

 

Bente.

 

 

Katinka.

SAK 6

Eventuelt

Det er blitt etterlyst tømming av containere, så vi må kontakte Glør.

 

Saker til neste møte:
Nettsidene (se sak 9 fra styremøte 23. august)

Gjennomgang av styrets oppgaver for denne styreperioden.

 

 

Katinka.