REFERAT

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 3/2016-17

 

Dato:

23. august 2016 kl. 19

Møte nr:

3 i styreperiode 2016/17

Sted:

Hos Knut Bjarne, 27B

Tilstede:

Trine, Jan Ove, Knut Bjarne, Bente

 

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av protokoll forrige styremøte

Sakene er stort sett løst.

Vi har ennå ikke fått kontakt med varamedlem Rigmor Kofoed, så vi har fremdeles ikke fått registrert det nye styret i Brønnøysund.

 

Epost om parkering:

-       Parker på oppmerkede plasser

-       Parker slik at det ikke blir farefylte situasjoner for ungene

-       Gjesteparkering – bruk de nederste plassene/Ekrom skole

-       Bruk garasjeplassen din

 

Vi legger ut løpesedler på bilene, setter opp plakater og sender ut epost samme dag. Tid: 20. september – etter styremøtet.

 

 

 

Bente kontakter Rigmor.

 

 

Bente lager løpeseddel, plakat og epost.

SAK 2

Vannlekkasje hus 9 status

Vannskaden skyldes for dårlig isolasjon bak muren ved garasjen. Styret aksepterer å dekke kostnaden.

 

Vi har bedt om at fakturaene kommer i huseierlagets navn. En faktura har kommet, Jan Ove sjekker ut om det er flere som kommer.

 

 

SAK 3

Drenering veier stier

Trine og Jan Ove tar kontakt med Ivar Jordbruen. Jan Ove og Ivar møtes så snart som mulig. Trine bistår Jan Ove med å få sendt ut en prisforespørsel tidlig uke 35. Kr 150 000 er maks i år. Arbeidet må gjøres før vinteren.        

        

 

SAK 4

 

 

Status tre felling

Befaring 20. september kl 18.30.             

       

 

SAK 5

Henvendelse angående honorar gressklipping

Vi foreslår å beholde dagens honorar for jobben.

 

 

SAK 6

Garasjevask 3 garasjer nedre del

Katinka følger opp dette overfor garasjeansvarlige i 4, 9 og 10.

     

 

SAK 7

Dugnad høsten 2016

11. og 12. oktober – ansvarlige er styret – Bente og Jan Ove ansvarlig tirsdag, Knut Bjarne og Bente ansvarlig onsdag

 

Jan Ove snakker med Johnny Knestang vedr utforming av ny trapp ved hus 8.

 

Oppgaver så langt:

Raking

Tynning/dra ut kvist

Trefelling/rydding av disse

Vaske lekehytten

Halvstokker rundt dumpehuske

Evt trappen mellom hus 7 og 8

Beise trapper som ble bygd på vårdugnad

 

 

SAK 8

Velferdskomite

Et medlem har trukket seg fra komiteen, men de tre gjenværende har sagt at det er greit på å fortsette ut perioden uten supplering av nytt medlem.

 

 

SAK 9

Nettsiden Ekromskogen

Hvordan brukes nettsiden?

Hva slags ambisjoner har vi – hva forventer beboerne?

Dagens nettredaktør ønsker ikke å fortsette dagens jobb for dagens honorar.

Det er viktig at vi beholder nettstedet som et arkivsted – protokoller, styrereferater,

 

Det vi først og fremst vil kjøpe er:

-       Vedlikehold

-       Sikkerhet

-       Oppdateringer på dagens nivå

 

Jan Ove får opplæring denne høsten og vil bistå litt med å legge ut styrereferater.

 

Saken tas opp på neste styremøte.

 

 

SAK 10

Diverse

 

Kvartalsavgift

Regnskapsfører har glemt å fakturere økt kvartalsavgift. Beboerne er fakturert kr 1500 i 1. og 2. kvartal, og økte først til vedtatt kvartalsavgift i 3. kvartal. Beboerne må derfor betale inn kr 400 ekstra i 4. kvartal.

 

Jan Ove og Knut Bjarne ber om et møte med regnskapsfirmaet.

 

Styret vil sende ut en epost til beboerne for å forklare situasjonen før faktura 4. kvartal kommer ut.

 

Revisor

Huseierlaget er ikke revisorpliktig. Hvis vi ønsker å avslutte bruken av dette, så må vedtektene endres på neste generalforsamling. Styret vil foreslo en slik endring.

 

 

 

 

Knut Bjarne følger opp dette.

 

 

 

 

 

Knut Bjarne / Jan Ove.