REFERAT

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 1/2016-17

 

Dato:

3. mai 2016 kl. 20.00

Møte nr:

1 i styreperiode 2016/17

Sted:

Hos Jan Ove

Tilstede:

Knut Bjarne Rørvik, Jan Ove Bakkom, Wenche Kristiansen, Trine Løvold Syversen (fra kl 21), Bente Langvik Olsen (fra kl 20.30), Eystein Husby, Katinka Koppang Christiansen.

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Presentasjon - bli kjent

 

 

SAK 2

Konstituering av styret

Knut Bjarne Rørvik ble valgt til nestleder.

Bente Langvik Olsen ble valgt til sekretær.

Katinka Koppang Christiansen valgt til garasjeansvarlig.

 

 

SAK 3

Gjennomgang av protokoll forrige styremøte

Lyskastere over garasjene er reparert/erstattet.

Jan Ove følger opp saken om felles abonnement på Canal Digital.

Katinka følger opp dette med støy fra garasjeviftene.

 

 

SAK 4

 

 

Vårdugnad ansvar og oppgaver

 Ansvarlige fra styret på dugnad: Jan Ove og Eystein onsdag 11/5, og Knut Bjarne og Jan Ove torsdag 12/5.

 

Dugnadsoppgaver:

Reparere sprekker fallunderlag store lekeplass

Legge fallunderlag sklie store lekeplass

Trapper

Så gress ved molokker – nedre/nord

Mur ved garasje 10 stables opp igjen

Skigard?

Vaske lekestua

Koste grus mm

Raking

 

Beplantning ved hus 9 – de kan evt starte arbeidet på dugnad?

 

Neste år – vi fastsetter dato for dugnad tidligere.

       

 

 

Jan Ove sender mail til beboerne med liste over dugnadsoppgavene.

 

Jan Ove kontakter velferdskomiteen ang betaling.

 

Bente kontakter beboerne rundt hus 9, ang nytt tuntre mm.

SAK 5

Planer for kommende periode oppfølging/tidsplan

Styret vil starte behandligen av disse sakene på neste styremøte:

-   Utbedring av veier/drenering i feltet

-   Utbedring av felles utendørs trapper

-   Utbedring av inngangspartier til garasjene

 

Nye styremedlemmer må få tilsendt rapport ang. veier/dreninger før møtet. Trine foreslo kontakte Ivar Jordbruen til å bistå styret på denne saken.

 

Befaring trapper 5. mai for de som har anledning.

 

Info vi har vedr utbedring av inngangspartiene ligger i årsberetningen til generalforsamlingen i april.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trine kontakter Ivar.

SAK 6

Møteplan for styret

 

Tirsdag 14. juni kl 19.30 – 21.30. Sted: Bente, 6B

Tirsdag 23. august kl 19.00 – 21.00 Sted: Knut Bjarne, 27B

Tirsdag 20. september kl 19.30 – 21.30 Sted: ?

Onsdag 19. oktober kl 19.30 – 21.30 Sted: ?

 

Høstdugnad uke 41.

 

 

SAK 7

Elektronisk signering via altinn

Knut Bjarne tar ansvaret for å ordne dette.

Protokollen må signeres – ordstyrer og sekretær er ok. Knut Bjarne kan få word-dok.

Bente skriver ferdig protokollen.

SAK 8

Eventuelt

Befaring trapper 5. mai. Beboere ønsker trapp mellom 48 og 49 – ned mot veien.

Befaring trær i mai/juni.

 

I følge Knut Bjarne er huseierlaget ikke revisor-pliktig, denne utgiften kan vi evt. droppe. Se nærmere på vedtektene angående dette.

 

Til neste års generalforsamling – på tide å kutte ut papir-versjon av innkallingen?