PROTOKOLL

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 11/2015-16

 

Dato:

9. mars 2016

Møte nr:

11 i styreperiode 2015/16

Sted:

Hos Bodil

Tilstede:

Thorbjørn, Jan Ove, Eystein, Bodil og Bente.

 

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Godkjent.

 

 

SAK 2

Gjennomgang av regnskap 2015

Legge fram regnskapet ut fra postene i budsjettet som vedtatt for 2015.

 

Gjennomgå dette med regnskapsfører.

 

 

 

 

 

Bodil

SAK 3

Gjennomgang av forslag til budsjett 2016

Legge fram budsjettet med noen flere poster enn i 2015, jmf forslag til oppsett fra Wenche.

 

 

SAK 4

 

 

Gjennomgang av utkast til årsberetning for 2015

 

 

SAK 5

Gjennomgang av rutiner og oppgaver knyttet til generalforsamling

Innkomne saker fra beboere:

-       Sak fra Kåre Tommy Hjelseth: Styret anser at dette ikke er en sak for generalforsamlingen, men ordinært dugnadsarbeid som allerede er regulert i årlig arbeid. På linje med foreslått tiltak fra Håkon Bergseth.

-       Forslag fra Hillevi Høier-Andreassen om at midler til å beplante og utbedre uteplass foran hus 9, videreføres til 2016. Styrets innstilling er at dette prosjektet gjennomføres i 2016, etter tidligere planer.

 

Styrets gjennomgikk sine forslag til saker.

 

Styret har forespurt Kjell Ivar Iversen om å stille til valg som ordstyrer ved Generalforsamlingen 2016.

 

Rom er reservert på Ekrom barneskole, nøkkel hentes på dagtid.

 

Servering til Generalforsamlingen ordnes av velferdskomiteen.

 

Trykking av sakspapirer – vi trykker opp 5. april og deler ut på ettermiddagen/kvelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bente henter nøkkel samme dag.

 

 

Bodil kontakter velferdskomiteen.

 

 

 

 

SAK 6

Eventuelt

 

Vifte i garasje 10 – det er meldt at motorstøyen er stor fra denne, epost til styret fra Margrete Skår. Det er også meldt om støy fra vifte i garasje 49. Thorbjørn Øien følger opp sakene.

 

Kort frist på betaling av felleskostnader – styret har fått tilbakemeldinger om at det er for kort med betalingsfrist på fire dager. Styreleder følger opp med svar til de aktuelle beboerne og tilbakemelding til regnskapskontor.