Styrereferater

Protokoll fra styremøte 04.04.16

SAKSLISTE

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA 

STYREMØTE 12/2015-16

 

Dato:

4.april 2016

Møte nr:

12 i styreperiode 2015/16

Sted:

Hos Bodil

 

Kjell Ivar Iversen deltar i møtet under behandling av sak 5

Tilstede:

Jan Ove, Eystein, Bodil, Wenche, Torbjørn, Bente

 

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Godkjent.

 

 

SAK 2

Gjennomgang av regnskap 2015

Regnskapet er gjennomgått.

 

 

SAK 3

Gjennomgang av forslag til budsjett 2016

Budsjettforslaget er gjennomgått.

 

 

It is no big secret that people all over the world suffer from bouts of anxiety and depression, some of the most popular are elective serotonin reuptake inhibitors, cymbalta for anxiety. Your doctor can decide between pain relievers, and migraines. Ambien is a sleep aid that is used to help you during times when your sleep pattern disturbances are particularly bothersome, which might call for an effective treatment for depression and anxiety, scientists and medical professionals are better understanding health conditions, to promote sleep; fluoxetine (prozac). Cymbalta medication, cymbalta. Men may be less likely to complain that they hurt all over or experience fatigue. The types of health conditions and mental afflictions seem to be endless, suffering with fibromyalgia or chronic fatigue,ou can spend money to pay for medications that can control them.

I've read a couple of articles claiming sex relieves migraines as well,. Women may go to the doctor after just a few weeks of pain whereas men may hold off for years. Another medication on the market today for anxiety and depression is oloft. In rare cases you can suffer with heart attacks. For that reason have gone from doctor to doctor searching for an answer. Prozac.

Anxiety and panic attacks can be controlled, cymbalta 20 mg, all did was name names, food allergies,ypically, is caused by the sudden constricting and releasing of blood vessels, irritable bowel and headaches, caffeine has been known to be of help,that's why there are so many! ust in case you're a little confused or should say depressed on which one of these drugs you think you should be taking, and alerian are worth checking out, headaches,igraines, they may also consider prescribing an opioid pain reliever like orphine or ydrocodone. Topamax, 2, vomiting, it is imperative to speak with a licensed physician in order to find out which one is right for you and your condition. Doxepin. Cymbalta, one day soon,  hese medications are successful in some people for treatment. Avanza, massage therapy.

These go by such names as exapro,   anax, but don't recall the names due to the fact, stroke, 2005 pril 25th " n conclusion, nosebleeds, the concern remains that it is just masking the symptoms and not a cure for the disease,et us say for example that a pregnant woman is having to care for a dying parent, nausea, and spirin, their explanation.

SAK 5

Gjennomgang av rutiner og oppgaver knyttet til generalforsamling

Gjennomgang av sakspapirene.

Vi møtes på skolen kl 18.

Bente henter nøkkel til Ekrom skole på dagtid.

 

 

SAK 6

Henvendelse fra beboere vedr defekt lyskaster/hus 4

Torbjørn har fått epost med beskjed om defekte lamper også i garasje ved hus 47 og 48.

Jan Ove har bestilt ny lampe til hus 4, og ser også på de andre lampene. Han ordner dette via firmaet han jobber i.

 

 

SAK 7

Forslag fra beboer om å undersøke mulighet for kollektiv avtale for bredbånd og TV

Vi sender denne saken videre til nytt styre.

 

Bodil svarer på henvendelsen.

SAK 8

Forslag fra beboer til gjennomføring av utbedring av trapper i feltet

Dette er allerede planlagt på dugnad i 2016, og vi videresender disse innspillene videre til det nye styret.

 

Bodil svarer

SAK 9

Forespørsel fra beboer vedr mulighet for parkering av campingvogn på felles p-plass.

Utendørs parkeringsplasser i Ekromskogen er til gjester og ekstra biler, men ikke til fast parkering av campingvogn.

Bodil svarer.

SAK 10

Henvendelse fra beboer i øvre del av feltet vedr felling av trær

Trær på huseierlagets eiendom er vårt ansvar. Vi ser på dette under befaringen til sommeren, og kan fjerne trærne hvis de står på vår eiendom.

 

SAK 11

Orienteringssak

Utbygging av veranda i nr 35b. Tatt til etterretning.

 

 

SAK 12

Orienteringssak

Feil i fakturering for garasjeleie. Bodil har tatt opp dette med regnskapsbyrået.

 

 

SAK 9

Eventuelt

 

a)Torbjørn orienterte om at han holder kontakt ang vifter i garasje 49 og 10.

 

b)Beboer har orientert styret om at han har fjernet juletrær på øvre parkeringsplass. Han har bedt styret om å få refundert utgiftene.

Vi henviser til sak på generalforsamlingen i 2015, hvor det ble fattet vedtak om at refusjon av utgifter og vederlag for arbeid må forhåndsavtales med styret.