PROTOKOLL

STYREMØTE 10/2015-16

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

 

Dato:

23. februar 2016

Møte nr:

10 i styreperiode 2015/16

Sted:

Hos Bodil

Tilstede:

Jan Ove, Eystein, Bodil, Wenche, Thorbjørn, Bente.

Forfall:

Regnskapsfører

 

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

 

Ingen anmerkninger til protokollen

 

 

SAK 2

Økonomi - regnskap 2015 og budsjett 2016

 

Forslag om å øke fellesutgifter og leie/garasjeplasser.

Fokus i 2016:

-       Veier

-       Trapper

-       Reparasjon innganger garasjene bør utsettes til 2017, men dette

-       For øvrig er Ekromskogen 40 år og vi må påregne utgifter som  det bør avsettes midler til.

-        Foreløpig har det ikke kommet inn noen forslag fra beboerne. Styret må ta høyde for at forslag som evt blir vedtatt på generalforsamlingen, kan generere kostnader.

 

 

Bodil/Wenche/Bente

SAK 3

Generalforsamling

Fordeling av arbeidsoppgaver:

-       Wenche og Bente setter opp forslaget til budsjett 2016

-       Fordeling av skriveoppgaver til årsmelding. Alle sender sine tekster til Bente som legger det inn i årsmeldingen. Frist: 6. mars.

-       Styret har forslag til generalforsamlingen på følgende områder: veier/grøfter, trapper, inngangspartier garasjer, innstilling honorar styremedlemmer, budsjett.

-       Bodil bestiller møterom Ekrom skole

 

Tidsplan:

Innkalling generalforsamling med alle saksdokumenter – utsendes senest 6. april. Styret ønsker utsending 4. april

-       Styremøte 4/4 istedenfor 6/4

-       Gjennomgang alle sakene på styremøte 9/3

 

 

Alle

 

SAK 4

 

 

Eventuelt

Ingen