PROTOKOLL

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 9/2015

 

Dato/tid:

13. januar 2016

Møte nr:

9 i styreperiode 2015/16

Sted:

Hos Eystein

Tilstede:

Jan Ove, Eystein, Bodil, Wenche, Torbjørn, Bente.

Forfall:

Ingen.

Referent:

Bente

Sendes:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører, web-redaktør.

 

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte med oppfølging av sakene

Protokollen funnet i orden.

 

 

SAK 2

Retningslinjer for etablering av ladestasjon for el-bil

Styret har hatt kontakt med Norsk Elbilforening og innhentet forslag til pris for månedlig pris for lading av e-bil. Dermed er retningslinjene nå klare, og sendes ut til alle beboerne.

Månedlig strømkostnad for den enkelte beboer som etablerer ladestasjon for el-bil vil med dagens strømpris beløpe seg til kr.200.

 

Bodil sender e-post, Bente leverer utskrift til  beboerne som ønsker det.

 

SAK 3

Utbedring av veier/grøfter

Styret vil legge frem forslag for generalforsamlingen om prioritert utbedring av veier/grøfter neste år og en plan for arbeid i årene som kommer.

 

Jan Ove

 

SAK 4

 

 

Garasjene

Befaring gjennomført, det elektriske er funnet i orden.

 

 

SAK 5

Fra postkassen:

a)     Styret har fått innspill til dugnadsoppgaver: trapper mellom husene og trefelling. Styret tar det til etterretning.

 

b)     Prisøkning/regnskap – prisøkning på ca 5 % for regnskapsbyrået fra 1/1-16.

 

 

 

 

SAK 6

Økonomi

Styret hadde en grundig gjennomgang av regnskapet 2015.

På neste møte vil styret jobbe med utkast til budsjett 2016. Utbedring av veiene i det øvre feltet vil bli foreslått prioritert.

 

 

 

SAK 7

Fargeutvalget

Utvalget har hatt ett møte. Fargene for Ekromskogen ble i utbyggingsperioden godkjent av bygningssjefen i kommunen. I dag gjelder dette ikke lenger, de nye vedtektene i kommunen sier at fargene ikke må «være skjemmende i forhold til nærliggende omgivelser».

 

Styret foreslår å henstille til beboerne om å opprettholde de opprinnelige fargene, for å bevare helheten i feltet. Saken legges fram for generalforsamling, i hht vedtak på generalforsamling 2015.

 

 

SAK 8

Eventuelt

 

Info om generalforsamling – sendes ut per e-post med papir-versjon til aktuelle beboere, samt oppslag ved garasjene.

 

Bodil har fått informasjon fra tidligere styreleder (Ståle Rorgemoen) om at det ligger varmekabel i dreneringsrøret som går mellom de to molok-stasjonene ved øvre p-plass. Styret tar en befaring.

 

Snømåking rundt molokene: Vi kjøper inn enkle spader, som monteres på hvert molok-område. Styret oppfordrer beboerne til å måke snø rundt molokene på dugnad gjennom vinteren.

 

 

 

Bente

 

 

Bodil

 

 

 

 

Bente