SAKSLISTE

EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 8/2015

 

Dato/tid:

9. desember 2015 kl. 20.00 – 22.00

Møte nr:

8 i styreperiode 2015/16

Sted:

Hos Bodil

Tilstede:

Jan Ove, Eystein, Bodil, Wenche, Torbjørn, Bente.

Forfall:

Ingen.

Referent:

Bente

Sendes:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører, web-redaktør.

 

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte med oppfølging av sakene

Protokoll godkjent.

 

 

SAK 2

Retningslinjer for etablering av ladestasjon for el-bil

Utkast til retningslinje og bestillingsskjema er klare, men vi ønsker å sjekke nærmere hvordan vi skal fakturere strømforbruket.

Bodil kontakter Norsk elbil-forening for råd rundt standardbeløp.

 

 

Bodil

SAK 3

Utbedring av veier/grøfter

a)     Rapport
Vi har fått hjelp av Torbjørn Monset til å lage en beskrivelse over nødvendig arbeid, samt at han har gitt et pristilbud.

Jan Ove jobber videre med å skrive sak som forslag til generalforsamlingen i 2016.

 

b)     Ved hus nr 33

Vi rakk ikke å starte jobben høsten 2015, derfor utsettes arbeidet til våren 2016. Styret vil be om pristilbud fra flere leverandører for å begrense kostnad mest mulig.

 

Jan Ove

 

 

SAK 4

 

 

 

 

 

 

 

Garasjene

a)     Ekstraordinære utgifter

Behov for ekstra reparasjoner på garasjeportene har gitt oss ekstraordinære utgifter på ca kr 40000,-.

 

b)     Opplegg for lading av el-biler

Torbjørn og Jan Ove gjennomfører befaring.

 

c)      Eventuelt – nøkkel-opplåsing i garasje 4

Torbjørn bestiller service på nøkkel-opplåsning på port 4.

 

 

 

 

 

 

Torbjørn

 

 

Torbjørn

 

 

 

 

SAK 5

 

Uteområdene

a)     Brøyting og strøing

Bodil har oppdatert kontrakt med Ole Smestad, og sender over utkast til ham.

 

b)     Gatelys i sør-østre hjørne

Lampen skal være ordnet i uke 49 ifølge kommunen. De har også svart på henvendelse om skjev lysmast – de sier den bør utbedres våren 2016, og sier samtidig at de kommer til å se nærmere på hvem som har ansvaret for lysmastene i feltet.

 

c)      Respons på utsendt epost

Orientering fra styreleser.

 

 

 

Bodil

 

SAK 6

Økonomi

Bodil og Wenche har gått gjennom utskrift av regnskap. Kontrollert underskudd i henhold til vedtatt budsjett på ca kr 180000,-. 

Underskuddet relateres i hovedsak til nødvendige/pålagte tiltak på store lekeplass.

 

For neste år ønsker styret å sette opp budsjettforslaget slik at det samsvarer bedre med kontoplan. Vi tar kontakt med regnskapsbyrået for hjelp til dette.

 

 

 

 

SAK 7

Generalforsamling 20. april 2016

a)     Tidsplan

Informasjon om dato for generalforsamling og varsel for innsending av saker sendes ut i begynnelsen av februar 2016. Forslag til saker skal sendes inn til styret innen 1. mars.

 

Innkalling med agenda og saker skal ut til beboerne seinest 14 dager før generalforsamling. 

 

Regnskapsfører inviteres til styremøte i februar.

 

b)     Styrets beretning

Styremedlemmene skriver litt om hver sitt område og Bente syr sammen til utkast som Bodil bearbeider og skriver innledning til.

 

 

SAK 9

Eventuelt

Fargeutvalget skal avholde møte på nyåret og vil komme med en konklusjon.