EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE 6/2015

 

Tilstede:

Bodil, Wenche, Bente, Torbiørn.

Forfall:

Eystein, Sigve og Jan Ove.

Dato:

10. november 2015

Møte nr:

7 i styreperiode 2015/16

Sted:

Hos Bodil

Referent:

Bente

Sendes:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører, web-redaktør.

 

 

SAK NR

SAK

TIDSPLAN/ANSVAR

SAK 1

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte med oppfølging av sakene

Godkjent.

 

 

SAK 2

Retningslinjer for etablering av ladestasjon for el-bil

Styret jobbet med retningslinjene som Sigve hadde foreslått. Utkast sendes ut til styrets medlemmer og behandles på neste styremøte.

 

Bente

SAK 3

Utbedring av veier/grøfter

a)    Generelt
Vi kontakter Torbjørn Monset (selvstendig arealplanlegger) for vurdering av hva som må gjøres med veiene/grøftene, slik at vi kan få innhentet anbud på tiltakene.

 

b)    Ved hus nr 33.
Vi purrer på Nordseter Fjellpark for å få utført arbeidet før vinteren kommer.
 

 

 

 

Bodil

 

 

 

 

 

Bodil

SAK 4

 

 

 

 

 

 

 

Garasjene

a)    Utbedring av gulv ved port i garasje 4. Det er nødvendig å legge på ett lag til med rearasjonsasfalt.

 

b)    Opplegg for lading av el-biler.

Jobben er ferdig og utført i henhold til bestillingen. Styret gjennomfører en befaring.

 

Bodil

 

 

 

 

 

 

Bodil

 

 

 

 

 

SAK 5

Uteområdene

a)    Trefelling – alle trærne (foruten rogn ved nr 10) som sto på styrets liste, er nå felt. Styreleder har vært i kontakt med alle berørte beboere.

b)    Fallunderlag – det er noen kvm fallunderlag til overs. Det er nå lagret i lekehuset. Det legges under sklia, på vårdugnaden.

c)     Trapper – snekring av nye trapper bør være en prioritert oppgave til vårdugnaden.

 

 

 

SAK 6

Hvordan øke parkerings-kapasitet?

Den økonomiske situasjonen tillater ikke at utvidelse av p-kapasitet gjennomføres. Beboerne må oppfordres til å utnytte eksisterende p-plasser inne og ute på mest mulig rasjonell måte.

 

 

 

SAK 7

Fotballbanen sørøst for feltet

Vi ser ikke at huseierlaget kan prioritere å bruke midler på dette prosjektet i de første årene.

Det inviteres til en idedugnad blant ungene/ungdommene på våren 2016, for å høre hva de tenker kan gjøres med området, som ikke innebærer kostnader.

 

 

 

 

SAK 8

Økonomi

Tiltak som er gjennomført inneværende periode vil medføre kostnader utover det som er budsjettert. Dette er hovedsaklig grunnet nødvendig reparasjon og oppgradering knyttet til lekeapparatene.

 

 

 

 

SAK 9

Eventuelt