EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE  7/2014

Tilstede:

Georges,  Jan Ove, Torbjørn  F,  Sigve, Torbjørn Øien, Bodil

Forfall:

Karin, Wenche

Dato:

22.januar 2015

Sted:

Hos Bodil

Møte nr.

8/2014-15

Referent:

Bodil

Sendes:

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

1)     Gjennomgang av status og oppfølging av saker under behandling (ref. protokoll fra forrige styremøte) eller gjenstående saker (ref. vedtak av generalforsamling 2014)

2)     Innkomne saker (FAU Ekrom skole, juletrær, andre?).

3)     Velferdskomiteen – videre arbeid fram til generalforsamling

4)     Generalforsamling 2015 – styrets beretning, valgkomiteen, innkalling og forslag

5)     Eventuelt

 

ANSVAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Protokoll fra siste styremøte. Gjennomgang av status og oppfølging av saker under behandling (ref. protokoll fra forrige styremøte) eller gjenstående saker (ref. vedtak av generalforsamling 2014)

El-biler:Jan Ove orienterer om nye forskrifter vedr opplegg for lading av el-biler. Usikkert om det styret har skissert som forslag for generalforsamlingen, vil kunne fungere godt. Foreslår at vi ber om at et firma med rett kompetanse vurderer muligheter og begrensninger samt framtidsperspektiv. Jan Ove etterspør kompetanse hos egen arbeidsgiver med tanke på å innhente råd innen neste styremøte.

Ettersyn lekeplass: Det er uklart om styreleder har kontaktet firma for kontroll av lekeplass; Torbjørn F sjekker dette og tar evt saken videre.

Bod garasje 4: Torbjørn F følger opp.

Gjennomgang av saker fra generalforsamling 2014

Følgende av vedtatte tiltak gjenstår:

-       store deler av arbeidet med drenering i feltet.

-       fartsdempende tiltak. Å anlegge dempere bygd opp av grus er anbefalt, men dette må gjøres i sammenheng med oppgradering av veier og drenering.

 

2

FAU Ekrom skole – forespørsel om uttalelse

Høringsfristen er gått ut, men et flertall i styret mener prinsipielt at det uansett ikke er innenfor styrets mandat å uttale seg.

 

3

Juletrær

Som i tidligere år er juletrær samlet ved rundkjøringa i nordøst og på tilhenger-p-plass i sørvest. Styret tar ansvar for å få fraktet bort disse.

Jan Ove

4

Velferdskomiteen – videre arbeid fram til generalforsamling

Leder av velferdskomitéen har fratrådt av helsemessige grunner.

George henvender seg til komitéen for å sikre at det blir skrevet årsberetning til generalforsamlingen.

 

 

5

Generalforsamling 2015 – styrets beretning, valgkomiteen, innkalling og forslag

Møtelokale og ordstyrer ok.

George, Torbjørn, Karin, Wenche og Jan Ove er på valg.

Valgkomitéen må altså  skaffe kandidater til verv som leder, tre styremedlemmer og et varamedlem.

Følgende er tema for årsberetning (m/ansvarlige for respektive områder):

Veier, stier, fart og el-biler: Jan Ove og Karin

Dugnad: Torbjørn

Garasjer: Sigve

Gjerder og gelendere: George

Økonomi: Karin

Regnskap: Torbjørn sjekker at regnskapsfører er i rute

Innkalling til generalforsamling må sendes ut i slutten av mars.

Det må sendes ut melding om dato for generalforsamling og åpne for innsending av saker i begynnelsen av februar. Frist for innsending av saker er 1. mars.

 

6

Eventuelt.

Garasjeportåpner/fjernkontroll.

Det er tomt på lageret; Sigve bestiller fem nye.

 

Plankomitéen avslutter sitt arbeid nå.

 

Kart for stoppekraner er kommet til rette.

Jan Ove sørger for at kartet kommer styret i hende.

 

Tømmeplaner

Vi henger opp tømmeplaner ved alle garasjeporter. Ansvar:Bodil

 

 

7

Neste styremøte

Onsdag den 18. februar kl.20.00. Hos Karin

Vi beregner ytterligere to styremøter før generalforsamling.