EKROMSKOGEN HUSEIERLAG SA

STYREMØTE

Tilstede:

Thorbjørn, Jan Ove, Jostein og Karin

Sted:

Hos Karin

Dato:

9. desember 2013

Møte nr.

10

Referent:

Karin

Forfall:

Else og Georges

Sendes:

Styrets medlemmer, velferdskomiteens leder, regnskapsfører

 

SAK

NR:

SAKLISTE

ANSVAR:

 

1. Regnskap pr. oktober

2. Hærverk på gjerdet ved oppgangen mellom hus nr. 4 og 5.

3. Godtgjøring Plankomiteen

4. Honorar gressklipping

5. Trefelling

6. Generalforsamling 2014

7. Belysning – oversiktstavlen ved hus 10.

8. El-biler – lading av batterier i fellesgarasje.

9. E-postadresse til Huseierlagets styre

 

 1.

Regnskap pr. oktober 2013

Regnskap pr. oktober 2013 er gjennomgått.
Økonomien er under kontroll. En viss omprioritering av tiltak har vært nødvendig på grunn av store uforutsette kostnader, bl.a. med molokkene og nedkjøringen til garasjene 47/48 og 49.

 

2.

Hærverk på gjerdet ved oppgangen mellom hus nr. 4 og 5.

Georges har vært i kontakt med flere entreprenører. Muren må utbedres, noe som ikke er mulig på denne tiden av året. Flere av pilarene mangler, nye kan ikke leveres før på nyåret. Området må sikres slik at veien er trygg i vinter. Full utbedring kan først skje til sommeren.

Georges

3.

Godtgjøring Plankomiteen

Det er avsatt kr. 10 000 i budsjett 2013 som godtgjøring til Plankomiteen. Fordeling av beløpet er tidligere vedtatt. Regnskapsfører gis beskjed om å utbetale beløpet inneværende år.

Karin

4.

Honorar gressklipping

Honorar for 4 gangers plenklipp à kr. 600 gjenstår.

Regnskapsfører bes utbetale beløpet etter at vedkommende som har klippet har levert inn oversikt og Jostein har attestert denne.

Else

Jostein

5.

Trefelling.

Etter klage fra Ringen borettslag har vedkommende som foresto trefellingen fjernet gjenstående stubber, uten kostnad fra oss.

Saken ansees deretter avsluttet og enighet med Ringen Borettslag er oppnådd.

 

6.

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 tidfestes til 25. mars 2014.

Melding om frister for innsending av forslag, utsending av saker, innkalling m.m. sendes beboerne rette over nyttår.

 

7.

Belysning – oversiktstavlen ved hus 10.

Lampene er ødelagt og må skiftes. Det har vært vurdert om lyssetting av molokkene kan sees i sammenheng med dette, noe som synes vanskelig.

Jan Ove

8.

El-biler – lading av batterier i fellesgarasje.

Strømforbruk i garasjene betales av fellesskapet. Når strømuttaket benyttes til opplading av batteri til e-bil, faktureres eierne for beregnet strømforbruk kvartalsvis.

Antall e-biler vil ventelig øke, og det bør utredes nærmere oppsett av strømuttak og målere og kostnader forbundet med dette.

Erik H

Jan Ove

9.

E-postadresse til Huseierlagets styre

Det opprettes egen e-postkonto for Huseierlaget:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

9.

Neste møte torsdag 09.01. kl. 1800 hos Karin