Beboere i Ekromskogen.

Kontakt Bente Kristin Langvik Olsen på telefon 97545751 hvis du ser feil eller mangler i listen. 

   
Rolf og Anne Dahl Ekromskogen 1a
Reidun Hauge Ekromskogen 1b
Kåre Tommy og May Hjelseth Ekromskogen 2a
Tor Jostein Furu og Solfrid Aasen Ekromskogen 2B
Sveum Jan Inge Sagøy Ekromskogen 3A
Øien, Torbjørn og Sørskog Jofrid Ekromskogen 3B
Bakkom, Lisbeth Ekromskogen 4A
Mikkelsen, Roar og Svendsrud, Synne Ekromskogen 4b
Vassbotten, Kjell og Evy Ekromskogen 4c
Eivind Granbu Christensen og Maria Saltkjelsvik Gaukerud Ekromskogen 4D
Hagen, Knut Ekromskogen 5a
Levy Etty Jamilla Ekromskogen 5B
Randi T. og Jan A. Skurdal Ekromskogen 5C
Ola Klashaugen/Synne Arnesen Ekromskogen 5D
Medby, Rønnaug og Per Christian Ekromskogen 6a
Bente Langvik Olsen Ekromskogen 6B
Flata, Jostein og Berntsen Astrid Ekromskogen 7a
German Per Lars Mikael og Kristina Margareta Ekromskogen 7B
Moe, Hilde og Roar Sandvoll Ekromskogen 8a
Dobloug, Ellen Ekromskogen 8b
Lise Merethe og Harald Mikkelsen Ekromskogen 8c
Ngoma Hans Cristel Georges og Liss Tove Ekromskogen 8D
Buggenhout Kristof van og Mogensen Tina Friis Ekromskogen 9A
Eli Yttredal Ekromskogen 9B
Wiik, Tone Ekromskogen 10a
Julien, Rita Ekromskogen 10b
Narvesen, Kjell Rune og Nystad, Janne Ekromskogen 10c
Johansen, Trond og Jorunn Ekromskogen 10d
Skår, Margrete Ekromskogen 11A
Fjeldheim, Hilde Ekromskogen 11b
Karin Honne Ekromskogen 12A
Lyngved, Erland og Jorun Ekromskogen 12b
Ekren, Gunnar og Vibeke Stenshagen  Ekromskogen 13A
Broch, Nina Ekromskogen 13b
Hughes, Sam og Høyer-Andreassen, Hillevi Ekromskogen 14A
Rakstad, Elling Ekromskogen 14b
Trangen, Ole-Thomas og Lindset Jorun Grete Ekromskogen 15 A
Bakkom, Jan Ove og Simensen, Anne Bergo Ekromskogen 15B
Bergseth, Håkon og Anne Fænn Ekromskogen 16a
Bergh, Edgar og Toril Fagermo Ekromskogen 16b
Monsen, Lars Ekromskogen 16c
Mikkelsen, Bjørn og Mette Ekromskogen 16d
Ola Andre Rønningen og Louise Børjesson Ekromskogen 17A
Lien, Lispeth Innset Ekromskogen 17B
Johansen Magnar og Moldal Anne Mette Ekromskogen 18A
Helene Herrød og Johnny Knestang Ekromskogen 18b
Utne Janeke Meyer Ekromskogen 19A
Haslestad, Karl-August Ekromskogen 19b
Hammerdal Hege Ekromskogen 20A
Boldermo, Heidi Ekromskogen 20b
Grafsrønningen, Bjørn og Bjørnhild Ekromskogen 20c
Julie Stubrud og  Dan Kjetil Enberget Ekromskogen 20D
Skari Hege Ekromskogen 21a
Steine, Arne og Anne Ekromskogen 21b
Lauen, Øystein og Ødegaard, Brita Ekromskogen 22a
Jacobsen, Jacob og Vaet, Jorunn Marie Ekromskogen 22B
Kvebæk, Ingar og Syversen, Trine L. Ekromskogen 23a
Heen Stig Rune og Kletthagen Berit Ekromskogen 23B
Jan Gunnar Larsen Ekromskogen 24a
Sørensen, Per og Bibbi Ekromskogen 24b
Søberg, Ove Ekromskogen 25a
Øversveen, Sture Ekromskogen 25b
Torgersen, Ann Karin og Jan Erik Alfsen Ekromskogen 26a
Liv Allum (fom 29/3-17) - Ulimoen Bodil (tom 29/3-17) Ekromskogen 26B
Jacobsen Kirsti Ekromskogen 27A
Knut Bjarne Rørvik Ekromskogen 27b
Eriksen, Atle Lie Ekromskogen 28a
Kolstad, Hanne Ekromskogen 28 B
Hansen, Odd Martin og Målfrid Ekromskogen 29a
Peder og Turid Knutsen-Løvik Ekromskogen 29B
Killingmo, Ole og Aina Ekromskogen 30a
Owren Bjønne Ekromskogen 30B
Overvåg, Kjell og Kristiansen, Line Ekromskogen 31a
Bennin, Camilla og Buer, Bjørn Arne Ekromskogen 31b
Kristiansen, Odd og Wenche Ekromskogen 32a
Hallstrøm, Monika Ekromskogen 32b
Fredriksen, Ola Ekromskogen 33a
Larsen, Nils Jørgen og Konst, Nina Ekromskogen 33B
Pedersen, Odd Harald Ekromskogen 34a
Sagheim, Torbjørn Ekromskogen 34b
Wangen, Morten og Else Ekromskogen 35A
Bergh,Ole Christian og  Ella Diana Dimaya Ekromskogen 35B
Øystein Sørmo Ekromskogen 36A
Hammer, Erik og Sylvi Ekromskogen 36b
Rorgemoen Ståle og Inger Lise Ekromskogen 36C
Jorunn Haugen Ekromskogen 37A
Thorsberg Arve og Hovstein Line Ekromskogen 37B
Lillevold Bjørn og Lillian Ekromskogen 37c
Skotte, Øystein og  Eide, Trude Hella Ekromskogen 38a
Enger, Kim Johan og Pallisgaard, E.M. Ekromskogen 38b
Engkrog, Per og Lise Ekromskogen 38c
Tordhol, Helge og Olsen, Torveig  Ekromskogen 38d
Bondesson Jonas Henrik og Asmundstad Beate Ekromskogen 39A
Christiansen, Katinka Koppang  og Joachim Bråten Brumoen Ekromskogen 39B
Gudbjørgsrud, Inge Ekromskogen 39c
Nordfonn, Inger Ekromskogen 40a
Aas, Arnfinn og Grete Kristin Ekromskogen 40b
Jordbruen, Ivar Ekromskogen 40c
Iversen, Kjell Ivar og Risløw, Tove Ekromskogen 40d
Husby, Eystein Ekromskogen 41a
Storholm Morten og Sveø Elin Ekromskogen 41B
Alver, Laila Hustad Ekromskogen 41c
Lang, Arne Ekromskogen 41d
Løken, Harald og Kallelid, Kirsten Ekromskogen 42a
Knutsen, Paul og Ekerholt, Maria Ekromskogen 42 B
Kofoed-Larsen, Mogens og Rigmor Ekromskogen 43a
Turtumøygard, Elsa Hanne  Ekromskogen 43B
Frelsesarmeens eiendommer Ekromskogen 43 C
Steinar og Nina Therese Øversveen Svamo Ekromskogen 43D
Knut Arne Høysveen og Eli Arlien Ekromskogen 44a
Skarstad, Bjarne og Liv Grønset Ekromskogen 44b
Gravdal, Jostein og Pharo, Hege Ekromskogen 45a
Hagen, Oddbjørn Graff Ekromskogen 45b
Eggen, Rigmor Ekromskogen 46a
Fredheim Halvard og  Svendby Cathrine Ekromskogen 46b
Kveen Hanne Marie og Geirr Flasnes Ekromskogen 46C
Løkken, Kjell Joar og Jotun, Eli Ekromskogen 46d
Olsen, Willum Ståle Ekromskogen 47a
Andrew George Sands Ekromskogen 47b
Rudiløkken, Guro Astrid Ekromskogen 47c
Østlie, Per og Standal, Eli Ekromskogen 47D
Brudal, Roald og Ingebjørg Ekromskogen 48a
Hansen, Bjørn Harald og Kjellfrid Ekromskogen 48b
Bækkevold, Per Otto og Inger Elisabeth Ekromskogen 48c
Håvemoen, Bjørn Ekromskogen 48d
Eli Ramstad Ekromskogen 49a
Gjerstad, Reidar og Randi Ekromskogen 49 B
Qvam, Erik Kristoffer og Duns, Anne Kathrine Ekromskogen 49C
Pedersen, Trond Ekromskogen 49d