Har dere fått besøk av maur i huset?
Flere beboere var tidligere plaget av maur i huset. Huseierlaget inngikk den gang en løpende avtale med Antisimex som omfatter tiltak mot maur ihus i Ekromskogen.
Har du fått maur i huset, kan du kontakte Antisimex Lillehammer tlf. 815 48 250, som vil inspisere problemet, vurdere og igangsette eventuelle tiltak. Kostnaden dekkes i sin helhet av avtalen mellom Antisimex og Huseierlaget.