På generalforsamlingen i Ekromskogen Huseierlag 22. april 2015 ble Bodil Ulimoen valg til ny styreleder.

Her er det nye styret. Du finner også oppdaterte protokoller fra styremøter på nettsiden og oppdaterte protokoller fra geralforsamlingene.